• DSC_1460(1).jpg
 • DSC_1603.JPG
 • Kubb tornooi (25).JPG
 • 14 2018.11.18 - bevrijdingsstoet Sint-Gillis-Waas.jpg
 • 17DSC02181.JPG
 • DSC_1469.JPG
 • DSC02030.JPG
 • Trommelaars en huifkar (9).JPG
 • DSC_1647.JPG
 • DSC01569.JPG
 • DSC_1468.JPG
 • IMG_0770.JPG

Geschiedenis van onze fanfare 

In 1807 werd Meerdonk een onafhankelijke parochie "op zijn eigen" en dus los van Vrasene. De Sint-Cornelius parochie was geboren. In 1846 werd Meerdonk ook burgerlijk een zelfstandige gemeente. Het was ondermeer de eerste burgemeester van Meerdonk, Gillis-Jacobus De Roeck, die mee aan de wieg stond van een Meerdonkse zangvereniging "Vrolijkheid en deugd",  in naam van de Allerheiligste Drievuldigheid en onder de bescherming van de Heilige Cecilia. Op 22 november 1854 werd deze vereniging opgericht door 18 mannen en werd voor de eerste keer Sint-Cecilia gevierd in Meerdonk in café De Klok,  tegenover het gemeentehuis. 

In 1860 stelden o.a. Joseph Geerts en Frans Stoop voor om een harmonie op te richten. Koorleider Eduard Smet verleende zijn medewerking. Het duurde nog tot 10 augustus 1862 vooraleer de harmonie voor het eerst een uitstap maakte. Men ging die dag naar Doel. Vermoedelijk schakelde de harmonie over naar fanfare in 1871.  

Er werden toen klarinetten verkocht en sindsdien werden er bugels aangeschaft.

1893

Op 7 juli 1929 nam de fanfare Sint-Cecilia Meerdonk voor het eerst deel aan de provinciale muziektornooien van Oost-Vlaanderen. De fanfare trad aan in derde divisie en werd gepromoveerd naar tweede divisie.  

In 1930 behaagde het Zijne Majesteit de koning Albert I de fanfare het predicaat "Koninklijk" te verlenen naar aanleiding van de honderdjarige onafhankelijkheid van België. Het bekomen resultaat van het vorige jaar en het bijna 70 jaar opluisteren van burgerlijke en kerkelijke feesten werden op die manier bekroond.

1950

Het opluisteren van kerkelijke en burgerlijke feesten binnen en buiten de gemeente Meerdonk behoort nog steeds tot de voornaamste taken van de Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia Meerdonk. Hierbij wordt "muziek én vermaak" niet vergeten. Muzikale jongeren werden in het verleden opgeleid door eigen muzikale krachten. Nu worden zij gestimuleerd om, naast de opleiding binnen de fanfare, ook gratis muziekschool te volgen in Kieldrecht of Sint-Gillis-Waas.      

1955

In 1966 kocht de fanfare voor elke muzikant een kepie. Wanneer in 1969 onder impuls van Jozef Burm een majorettenkorps werd opgericht in Meerdonk, verkregen ook deze meisjes al vlug een hoofddeksel. Op 27 mei 1973 stapte KF St.-Cecilia voor het eerst uit in een volledig uniform. Al vlug daarna staken ook de majoretten in een nieuw kleedje. 

1977   

In 1983 werd een nieuw uniform voor majoretten en fanfareleden aangeschaft. Na 20 jaar hielden slagwerkers in 1989 op te bestaan. Onder impuls van Karel Kindt werd er in 2000 opnieuw gestart met slagwerkers o.l.v. Emiel Kessels. Deze jonge groep groeide al vlug uit tot een dertigtal leden waarvan sommigen reeds de weg vonden naar het fanfareorkest.  Tijdens het jubileumconcert in 2010 n.a.v. het 150-jarig bestaan stelde KF St.-Cecilia haar nieuw en tevens huidig kostuum voor aan het grote publiek.   

1986  

Sinds 1930 nam de fanfare eerder onregelmatig deel aan provinciale tornooien en concours. Enkele keren kon de fanfare zich in eerste afdeling spelen. In de jaren 1931 en 1954 met dirigent Frans Hageman en in 1973 o.l.v. Etienne Rottier. Sinds 1993 trad de Meerdonkse muziekmaatschappij terug aan in derde afdeling en kon zich daar 10 jaar lang handhaven onder leiding van haar dirigent Jean Vonck. In 2004 speelde de Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia Meerdonk in tweede afdeling. In 2006 werd KF St.-Cecilia Meerdonk provinciaal kampioen tweede afdeling fanfare op de provinciale orkestwedstrijd van Vlamo Oost-Vlaanderen. In de hierop volgende nationale finalewedstrijd werd ze vice-kampioen tweede afdeling fanfare.    

2006

Begin 2007 organiseerde onze fanfare voor het eerst een meerdaagse reis. We trokken voor 4 dagen naar Praag, de hoofdstad van Tsjechië. Een reis om nooit te vergeten. We namen er ook deel aan een internationale hafa-wedstrijd georganiseerd door Orfea i.s.m. CISM. We traden er aan in de Mittelstufe (bij ons derde t.e.m. eerste afdeling) en behaalden het hoogste zilver (85 %).

Gemotiveerd door dit resultaat en door de wel fel verstevigde vriendschapsbanden bood de Meerdonkse muziekmaatschappij zich in 2007 aan op de provinciale orkestwedstrijd in eerste afdeling. We slaagden in ons opzet en werden weerom Oost-Vlaams kampioen én algemeen laureaat eerste afdeling fanfare nationale orkestwedstrijd VLAMO. Gesteund door dit resultaat boden wij ons in 2008 voor de provincie Oost-Vlaanderen met succes aan in eerste afdeling. We konden ons voor vier jaar bevestigen in eerste afdeling. Om ons 150 jaar te vieren boden wij ons in 2010 aan in uitmuntendheid op de provinciale orkestwedstrijd voor hogere afdelingen. Opnieuw kroonde men Cecilia tot provinciaal kampioen fanfare uitmuntendheid. De fanfare deed nooit beter!

Waar de fanfare komt is het … feest!     

Jaarlijks spelen wij op heel wat kermissen in en buiten onze gemeente. T.g.v. van jubilea en andere feestjes wordt er al vlug gedacht om ’t muziek van Meerdonk te vragen. Zelf vieren wij ook graag feest. De meeste uitstappen, concerten, concours, … lopen wel eens uit op een heus feest én natuurlijk mogen we het jaarlijks teerfeest niet vergeten. Rond 22 november, de feestdag van de heilige Cecilia, wordt er een hele dag feest gevierd! Maar ook wanneer er binnen ons korps iets te vieren valt, laten wij die kans heus niet voorbijgaan.     

1930: Op zondag 25 mei 1930 vond in Meerdonk een Groot Festival plaats t.g.v. de honderdjarige onafhankelijkheid van België en de ‘koninklijkverklaring’ van onze fanfaremaatschappij. 22 maatschappijen namen deel aan dit groot festival voor fanfare, harmonie, accordeonisten en zangmaatschappijen. ’s Anderendaags werd dit feest nog verdergezet en  werd ook jubilaris JulienCoenen gevierd voor zijn 52 jaar spelend lidmaatschap.  

1930          

1937: Op 6 juni 1937 organiseerde de fanfare een Groot Internationaal Festival t.g.v. het 75-jarig bestaan. 23 maatschappijen namen hieraan deel.   

1962: Op zondag 29 juli 1962 werden in aanwezigheid van afgevaardigden van Fedekam en burgemeester René Smet heel wat muzikanten gedecoreerd voor 25, 30 en 40 jaar lidmaatschap. Daarna heeft de fanfare met de organisatoren en de helpers van de Janusfeesten een rondgang gedaan in de gemeente om gezamenlijk de feesten te openen. De muzikanten hebben drie opeenvolgende dagen orkest gespeeld.  

1962  

1980: 29 maart 1980 zou in het bestaan van de Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia van Meerdonk ingeschreven worden als een uitzonderlijke dag. Het was immers nog niet zo veel gebeurd dat een vereniging vijf mensen tegelijk kon vieren voor hun trouw lidmaatschap, en wat voor een lidmaatschap: Florent Bernaert voor 60 jaar spelend lid, Albert Magnus en Honoré Stuer voor 50 jaar, Roger Van den Branden voor 40 jaar en Roger Cleys voor 25 jaar!  De huldiging omvatte 3 delen: vooreerst de ontvangst op het gemeentehuis in Sint-Gillis-Waas, daarna een plechtige dankmis in de kerk te Meerdonk en tot slot het eigenlijke feest in het lokaal bij Cyriel De Bock.     

1980

1985: Op zaterdag 7 september 1985 vierden wij het 125-jarig bestaan. Na een dankmis en een ontvangst op het dienstdoende gemeentehuis in de gemeenteschool waar weerom enkele verdienstelijke leden werden vereremerkt met een ereteken, volgde een concert door KF St.-Cecilia Sinaai. Daarna volgde een muzikale uitstap in de gemeente met samenspel der beide fanfares en bezoek aan enkele herbergen.     

1996

2000: De Meerdonkse fanfare Sint-Cecilia bestond 140 jaar. Dat ging zondag 2 april 2000 niet onopgemerkt voorbij. Nadat de fanfare in Ninove in het C.C. “De Plomblom”  met succes had bevestigd in derde afdeling volgde in Meerdonk nog de “muzikantendag”. In feestzaal Astoria kreeg voorzitter Honoré Verstraeten een aandenken van de gemeente overhandigd uit handen van schepen Karel Verhelst, en werd ook hulde gebracht aan Albert Magnus: 70 van de 140 jaar spelend lid van de fanfare! Ook schepen Egide Vonck was van de partij. Daarna volgde een koud buffet voor muzikanten, bestuursleden en hun partners. Na deze maaltijd werd er een rondgang gehouden in het dorp. De fanfare liep voor de bestuursleden, sympathisanten én de jubilaris, gezeten in een cabrio met zijn echtgenote Alida, uit. We bezochten café Den Biechtstoel en café Den Groenen Boomgaard om dan weer richting café Astoria terug te keren om een broodjesmaaltijd te verorberen.  Het eten en de drank tijdens het eten en de rondgang was voor rekening van de fanfare. Er werd dus menig glaasje baasgemaakt en laat in de avond vonden de muzikanten hun weg toch nog terug naar huis. 

2000: Naar aanleiding van het 140-jarig bestaan van de Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia Meerdonk had men in de Teerlingwijk te Meerdonk een tent opgezet voor een groots muziekfeest. Het muziekfeest werd geopend door onze slagwerkersgroep o.l.v. Emiel Kessels. Hierop speelden enkele gastmaatschappijen een aantal concertwerken. KF “Leopold- en Albertisten” Kieldrecht o.l.v. Filip Paelinck zette om 16.30 u. het festival in, waarna er optredens waren van de Koninklijke Katholieke Harmonie Vredekring uit Zelzate o.l.v. Henk Mulder en de Brassband Bacchus uit Lennik o.l.v. Bart Van Neyghem. Amusementsorkest Epcot Band uit Sint-Niklaas o.l.v. Gust Lyssens besloot het festival. Na het festival kon er nog gedanst worden op de tonen van “Duo Jean en Manu”.   

2007: Voor het eerst ondernam KF St.-Cecilia Meerdonk een meerdaagse concertreis.  We trokken naar Praag, de Gouden Stad. In de Tsjechische hoofdstad namen we er deel aan het "Mezinarodni Festival Dechovych Hudeb", een jaarlijks festival voor Harmoniën en Fanfares. Naast een goed resultaat werd het ook een reis om nooit te vergeten.  En nu weten ze het ook in Praag: “Die mannen van Meerdonk, die kunnen feesten!”  

2010: 150ste verjaardag Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia Meerdonk!!

Om dit te vieren stak het jeugdbestuur een ambitieus programma in elkaar. Elke maand zou er wel iets op touwen worden gezet om dit gebeuren in de kijker te zetten.

januari: aperitiefconcert in de Sint-Corneliuskerk met aperitief in het heem van Chiro Saleghem

februari: Bonte Avond in de Saleghemkring

maart: De algemene ledenvergadering van Vlamo vond plaats in de gemeenteschool van Meerdonk en werd dan ook opgeluisterd door de KF St.-Cecilia

april: jubileumconcert met voorstelling mars “Meerdonk 2010” van onze eigen dirigent Jean Vonck

mei: meerdaagse reis naar Wirtzfeld met optredens in het hotel aldaar en te Monschau (Duitsland)

juni: Alle sympathisanten konden deelnemen aan de jaarlijkse fietstocht met BBQ

juli: jaarlijkse dagreis

augustus: feestweekend

vrijdagavond: groot mosselfeest met 300 deelnemers

zaterdag: groot muziekfeest met deelname van KF Leopold- en Albertisten o.l.v. Filip Paelinck, KF Sint-Cecilia Haasdonk o.l.v. Olivier Brichau, Muziekvereniging Breskens-Groede (Nederland) o.l.v. Andy Sorgeloos, Mercator Brassband o.l.v. Ben Haemhouts, Big Band Waesiana o.l.v. Jean Vonck

september: tripelconcert in GC De Route te Sint-Gillis-Waas met KM Sint-Cecilia De Klinge en KH Sint-Cecilia Sint-Gillis-Waas

oktober: deelname orkestwedstrijd Vlamo Oost-Vlaanderen hogere afdelingen in uitmuntendheid: kampioen van Oost-Vlaanderen fanfare uitmuntendheid + huldiging voor 150-jarig bestaan op het gemeentehuis van Sint-Gillis-Waas + concert Koninklijke Muziekkapel van de Marine in de Sint-Corneliuskerk

november: teerfeest met ’s anderendaags muzikantendag

HOOFDSPONSORS: